Dit is ook jouw toekomst als we niet opstaan tegen de wereld elite

Het is 2050. China is de grootste wereldmacht. Net als haar voorganger, de Verenigde Staten, heeft China ondervonden dat de oorlogsmachine een zeer belangrijke impuls aan haar nationale economie geeft. China is dan ook betrokken in verschillende oorlogen. Haar belangrijkste strijd is die tegen de Verenigde Staten waarmee zij een wereldwijde oorlog voert, omdat de VS (sinds 2020) tracht haar positie als economische wereldgrootmacht terug te winnen. Een eenzame strijd van Amerikaanse bewindslieden, een top van elitaire zakenlieden, tegen China en haar bondgenoten Rusland, Korea, Turkije, Verenigd Oost-Europa, het Verenigd Midden-Oosten, Verenigd Zuid-Amerika en Verenigd Afrika.

Israël bestaat niet meer. Het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Denemarken, Luxemburg, Duitsland, en Frankrijk proberen wanhopig op te krabbelen na een 15-jaar durende periode van burgeroorlogen die hun samenlevingen teisterden. In de Zuid-Europese landen Spanje en Italië gaat de strijd onverminderd verder, wat nog meer economische druk legt op de toch al failliete West-Europese landen.

Nederland is één van de zwaarst getroffen West-Europese landen, onder andere vanwege haar kwetsbare economische positie op de wereldmarkt. LEES HIER VERDER

This entry was posted in Buitenland and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s