Grote politieke partijen hebben het fascisme gefaciliteerd

De Nederlandse Partij van de Arbeid heeft last van nauwe schoentjes. De voormalige sociaaldemocraten hebben het, onder leiding van hun “rode ingenieurs”, gepresteerd van de partij een marginaal verschijnsel te maken. Ook al zijn het maar peilingen, de trend is onmiskenbaar. Van op één na grootste partij naar een tweederangs beweging van goedgelovigen.

Partijleider Diederik Samsom ontbeert het juiste politieke en tactische inzicht om het door hem destijds genoemde “rechtse rotbeleid” van de VVD te vernietigen, laat staan een menselijker gezicht te geven. In een razend tempo heeft kabinet Rutte 2, gesteund en aangemoedigd door de PvdA en drie bevriende oppositiepartijen ruim 60 miljard structureel bezuinigd. Het overheidstekort is teruggedrongen en de meeste slachtoffers van deze sloopactie moeten nog vallen. Uitkeringsgerechtigden waren de eersten die gepakt werden en snel daarna volgden chronisch zieken, werklozen, ouderen, asielzoekers en “illegalen”. Daarnaast heeft Rutte 2, samen met de PvdA, ervoor gezorgd dat minderheden in Nederland zich op z’n minst niet meer welkom voelen. De populariteit en de groei van de eenmansbeweging van Geert Wilders is mede mogelijk gemaakt door het gevoerde asociale beleid van de VVD en de PvdA, gesteund door D66, de CU en de SGP. Van rechts rotbeleid naar rechts wanbeleid is een kleine stap gebleken en gezien het optreden van met name Diederik Samsom is het niet meer dan terecht dat de PvdA een wel heel erg vette rekening moet betalen. lees hier verder
This entry was posted in Buitenland, CrisisNL and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s